Koło Naukowe
Bankowości

Vademecum
Bankowca

Galerie

Strefa dla Członków Koła


Obszary zainteresowań
 • najnowsze tendencje w zakresie obsługi klienta indywidualnego,
 • nowe kanały dystrybucji produktów i usług bankowych,
 • instrumenty rynku finansowego i sposoby ich wykorzystywania,
 • działalność instytucji nadzoru finansowego w Polsce i na świecie,
 • działalność banków komercyjnych,
 • techniki negocjacyjne w bankowości,
 • uregulowania dotyczące działalności polskich banków a standardy unijne,
 • wpływ bankowości na inne sfery życia w państwie,
 • kompleksowe zarządzanie bankiem, w tym jego aktywami i pasywami.
Cel działalności i sposoby jego realizacji

Głównymi celami działalności KNB są: rozwijanie "horyzontów myślowych" jego członków, poszerzanie ich wiedzy z zakresu bankowości i finansów oraz umożliwienie członkom Koła zdobywanie doświadczeń w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych.

Cele te realizowane poprzez:
 • organizowanie konferencji naukowych, seminariów i spotkań naukowych oraz aktywny udział w imprezach zewnętrznych tego rodzaju,
 • częste spotkania dyskusyjne członków Koła,
 • współpracę z pracownikami Katedry Bankowości i Rynków Finansowych,
 • udział w konkursach tematycznych.
Historia Koła

Koło Naukowe Bankowości powstało z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Członkami Koła są studenci wielu kierunków m.in.:
 •  Finanse i rachunkowość
 •  Ekonomia
 •  Analityka Gospodarcza
 •  Zarządzanie
którzy zainteresowani są poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu szeroko pojętych finansów, bankowości i ekonomii oraz rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

Koło istnieje od 2000r.