Koło Naukowe
Bankowości

Vademecum
Bankowca

Galerie

Strefa dla Członków Koła


Studenckie Koło Naukowe "Inwestor" z Łodzi
Studenckie Koło Naukowe "Inwestor" z Łodzi

SKN Inwestor to jedna z największych i najprężniej działających organizacji studenckich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Najważniejsze cele to: tworzenie aktywnego środowiska studenckiego, szerzenie wiedzy z zakresu inwestycji i doradztwa biznesowego, budowanie trwałych relacji między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz umacnianie więzi społecznych.

Uczelnia:
Uniwersytet Łódzki

Kontakt:
skninwestor@skninwestor.com
http://skninwestor.com/

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

to młode i dynamicznie rozwijające się Koło działające przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opiekunem koła jest dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz- pracownik Katedry Rachunkowości.

Głównym celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości jak również popularyzacja rachunkowości.

Uczelnia:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opiekun Koła:
dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Kontakt:
rachmistrz@ue.katowice.pl
http://rachmistrz.ue.katowice.pl